Dirigent

Sinds januari 2022 wordt het YMCA Gospel Choir geleid worden door Diane Ranselaar.

Diane is een zeer ervaren professionele dirigent die een aantal pop- en gospelkoren begeleidt.

Onlangs is er van Diane een portret gemaakt door het Leger des Heils en daarbij zijn er ook opnames gemaakt tijdens een koorrepetitie.